Investerare

Durable gruppen är ett företag som verkar inom förnybar energisektorn.

Gruppen är sammansatt av grundare och entreprenörer med bakgrund inom försäljning, marknadsföring, teknik, administration, ledning, kommunikation och affärsutveckling.

Vi är på marknaden för att utmana de etablerade sätten på hur elektricitet produceras idag och för att erbjuda grön energi till alla.

Dagens energimarknad har fortfarande en stor övervikt av produktion som kommer från fossila källor som olja och kol. Det finns en enorm efterfrågan på förnybar teknologi som kan leverera grön energi till marknaden.

Vi har distribueringsrättigheter till morgondagens förnybara teknik som har prestanda vilken överträffar den traditionella förnybara tekniken som erbjuds på marknaden idag. Både vad det gäller pris, markbehov och prestanda.

Konkurrenslandskapet ger Durable gruppen en unik möjlighet för positionering eftersom det inte finns några aktörer som innehar vår önskade marknadsposition.

Vision

Vi skall positionera oss som det första valet för konsumenter och företag som är på marknaden för att hitta förnybara alternativ

Mission

Vi existerar för att utmana hindren för hur elektricitet kan produceras och för att leverera grön energi till alla - både konsumenter och företag

Balansräkning

Aktieägare


Struktur

Nyheter för investerare

November 2019

Det har varit viktigt för företaget att få på plats en ny ägarmodell. Detta har säkerställts genom att majoriteten av grundarnas aktier överförs till RJW Holding AS.

RJW Holding AS är ett holdingbolag som äger flera stora fastighetsprojekt och är strategiskt beläget i förhållande till våra affärsområden. Överföringen var ett nödvändigt strategiskt drag för att ge företaget fart och riktning för att kunna positionera sig som en betydande aktör inom det förnybara samhället.

Oktober 2019

Terje Gjengedal har valts till styrelsens ordförande och Rudi Christensen till vice ordförande i styrelsen.

Med dessa profiler på plats så positionerar Durable gruppen sig ytterligare för att bli en betydande aktör inom den förnybara branschen.

Med Gjengedal och Christensen på plats ger det Durable gruppen mycket värdefull kunskap och resultatbakgrund inom energibranschen, förvärv, sammanslagningar, styrelsearbete och företagsrätt.

September 2019

Knut Føleide anställs som ny VD.

Vi är mycket nöjda med att Knut Føleide har tagit rollen som VD. Han ger en tyngd och bakgrund inom nystartade företag som är mycket viktiga för oss.

Juni 2019

Durable gruppen har förhandsbeställningar på 81 enheter av Infinity MG10, vilket säkerställer en framtida försäljning på 14,5 MNOK.

April 2019

Durable gruppen har tecknat en avsiktsförklaring om leverans av 32 MW kraftverk i södra Sudan.

Mars 2019

Durable gruppen har mött stort intresse från stora aktörer av förnybar energi i Turkiet. Etablering av Turkiet som marknad är nu en del av vår strategiska expansionsplan.

Turkiet är en enorm marknad med stor potential på grund av deras underproduktion av energi och strategiska målsättning i förhållande till andel av totalproduktion skall 50% vara förnybar


Investorkontakt:

Knut Føleide: +47 941 38 948 - knut@durable-energy.no

eller

Haakon Bjørnson: Tlf: 925 55 555 - haakon@durable-energy.no