Våra anställda

Konsernledelse

Terje Gjengedal

Ordförande i koncernstyrelsen

Terje är utbildad civilingenjör vid NTH där han också fick doktorsexamen. Han har varit forskare och docent vid NTH och senare professor vid NTNU och vid Högskolan i Narvik samt vid universitetet i Agder och vid NMBU på Ås.

Han har varit gästföreläsare vid University of Minnesota och anställd som seniorforskare på ABB. Utöver detta ledde han tidigare Statkrafts utvecklingsavdelning för vattenkraft, vindkraft och andra energiformer. Han har varit FoU-direktör på Statnett och VD för Sogn och Fjordane Energi. Terje har också lång erfarenhet av styrelsearbeten och han har varit en central person i flera nystartade företag, inklusive E-smart-system.

Utöver detta är han den enda personen i Europa som har sex professurer inom energiteknik.

Linkedin


Rudi Christensen

Vice ordförande för koncernstyrelsen

Rudi Mikal Christensen är partner i advokatbyrån FINN AS sedan april 2008. Rudi arbetar särskilt med bolags- och avtalsrätt. Han har erfarenhet från ett antal större transaktioner och hjälper regelbundet till med att genomföra fusioner och kapitaltransaktioner.

Rudi är också rådgivare i samband med bokföringsrätt och skatterätt. Rudi har tidigare också arbetat som advokat i Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Han har lång styrelseerfarenhet och är medlem i Advokatsamfundets disciplinära kommitté.

Linkedin

Kristian Flaten

Medlem i koncernstyrelsen


Kristian Flaten har mer än 20 års erfarenhet inom finans och industriell verksamhet, med särskilt fokus på energisektorn.

Kristian arbetar som oberoende rådgivare och har tidigare ledarerfarenhet från Export Credit och BW Offshore, ansvarig för finansiering, analys och projekt inom olja / gas, offshore, sjöfart och infrastruktur. Han har lång erfarenhet från både små företag / projekt och stora noterade företag, inklusive arbete med egetkapital, skuld, fusioner / förvärv, börsnoteringar och investerarrelationer.

Under de första åren efter sina studier arbetade han som journalist på Finansavisen och analytiker på Handelsbanken. Kristian tog examen i ekonomi på NHH, med inriktning på ekonomi och strategi.

LinkedIn

Knut Føleide

Koncernchef

Knut har lång och bred ledarerfarenhet och har arbetat särskilt med affärsutveckling, innovation och kommunikation. Han har bidragit starkt i affärsutvecklingen av nordiska företag inom marknadskommunikation, ett brett spektrum av industrier och i utvecklingen av kända varumärken. Han har också haft nyckelpositioner i bland annat Norges Banks regionala nätverk, Fjord Norwegian Brand School, Innovatorium och flera styrelseposter i branschen och deltar i olika rådgivande styrelser.

Knut är specialiserad på organisationspsykologi, varumärkeshantering och marknadsrevision, finans och marknadsanalys. Under de senaste tio åren har han främst arbetat som anställd VD / CSO för företag i olika fusion / fusionsprocesser, vitalisering, omstrukturering eller tillväxtfaser.

Tel: 941 38 948 - knut@durable-energy.no

Linkedin

Haakon Bjørnson

Grupp COO & CFO

Haakon har på kort tid byggt upp en gedigen erfarenhet både som ledare i större företag och dessutom som en framgångsrik företagare.

Redan vid 25 års ålder anställdes han som försäljningschef hos mobiloperatören Mycall, där han bidrog till en solid tillväxt.

Han gick senare in i en roll som försäljnings- och marknadschef på Tele2. Han var central i företagets varumärkesbyggnad och var i ledning vid 30 års ålder.

När Tele2 såldes till Telia arbetade han som VD i nära ett år, ansvarig för nedläggningen av Tele2 i Norge, och som en viktig bidragsgivare till kundmigrationen av Tele2 till Telia. Detta är det största kundmigrationsprojektet som har gjorts i Norge.

Efter sin tid inom telekombranschen grundade han fintech-företaget Paygoo. Företaget hade stor framgång i hela Norden och såldes 2018.

Haakons expertis är inom management, affärsutveckling, försäljning och marknadsföring.

Tel: 925 55 555 - haakon@durable-energy.no

Linkedin

Management

Alexander Wie Flaa

Kommunikationschef

Alexander är utbildad sociolog och har arbetat i ideella organisationer och privata företag. Han har flera års erfarenhet från World Natural Fund (WWF) där han arbetade med klimatkommunikation och bland annat ledde den norska delen av det som då var Norges och världens största informationskampanj, Earth Hour.

Han har också arbetat i olika byråer med särskilt ansvar för kommunikation, projektledning och konceptutveckling för både nationella och internationella kunder.

Alexanders expertis ligger i att tänka nytt och kreativt om utmanande frågor och han är inte rädd för att utmana etablerat tänkande.

Tel: 934 57 415 - alexander@durable-energy.no

Linkedin

Jan Carlson

Teknisk chef / landschef Sverige

Jan Carlson är företagets CTO. Dessutom är han chef för och delägare i företagets enhet i Sverige. Jan är utbildad ingenjör och har över 40 års erfarenhet av ledning, försäljning, inköp och produktledning.

Han har arbetat i ledningsgruppen i Motorola Sverige samt haft ledande befattning i Arris och har många års internationell erfarenhet från arbete i Baltikum och Östeuropa.

Tel: +46 733 46 8180 - jan@durable-energy.se

Linkedin

Bjørnar Robberstad

Chef för teknisk försäljning

Bjørnar Robberstad har över 30 års erfarenhet som ingenjör, främst inom sjöfartsbranschen.

Han har arbetat som projektingenjör och projektledare i Servogear, där han arbetade med projekt relaterade till prestandaförbättring på snabbbåtar. Resultatet av detta bidrog till att minska växthusgasutsläppen från dessa båtar med mer än 50 procent. Bjørnar bidrog starkt till detta arbete som fick miljöskyddsprisen i Hordaland.

De senaste 15 åren har han arbetat som teknisk samordnare för stora projekt relaterade till byggandet av offshore supplybåtar i Vard. Bjørnar fungerade som nav för allt tekniskt i samband med varvsindustrin.

Från 2010-2015 var han stationerad i Vietnam, där han var en central person för att bygga en teknisk avdelning på ett varv i Vung Tau. Avdelningen växte från nio till 54 anställda under denna period.

Utöver detta har han också arbetat som konsult i DNV och inom certifiering i norska sjöfartsdirektoratet.

Tel: 928 17 732 - bjornar@durable-energy.no

Linkedin