R&D

En viktig del av Durable Gruppens virksomhet bygger på at vi skal tilby markedet det fremste av fornybar teknologi og utstyr. 

Dette fordrer da et stort ansvar og med det ansvaret så innebærer det at vi må kartlegge markedet for alle nyvinnende produkter/tjenester som vi aktivt investerer og skaffer oss rettigheter til. 

Durable Gruppen er inne i flere spennende prosjekter som i nærmeste fremtid vil kommersialiseres og tilbys ut til markedet. 


Infinity SAV

Infinity SAV ble etablert i 2014 av et team svært kompetente ingienører og professorer i Sør-Korea. 

Infinity SAVs team er representert av ingieniører, oppfinnere, entreprenører, designere og IT programmerere.  


Gründer og oppfinner - Andrii Slobodian

Andrii Slobodian, er en serieentreprenør. Utdannet ingienør og innehar doktorgrad innenfor matematisk fysikk fra Moskva Tekniske universitet med 20+ oppfinnelser og 10 patenter bak seg. Hans oppfinnelser består av MG10 magnet generator, energisparende klimaanlegg, sentrifugal vannkoker og smart glass.


Infinity SAV MG 10

Den elektromagnetiske generatoren fra Infinity SAV produserer 10KW konstant energi, kan drives 24 timer i døgnet året rundt og genererer 87.000kWh pr år. Med andre ord utkonkurrerer den all solcelleteknologi.

Ved å installere en eller flere Infinity MG10 vil man derfor fjerne strømutgifter og nettleie helt, og det vil i tillegg være mulig å selge overskuddsstrøm tilbake til strømnettet. Generatoren kan også kobles i serier på opptil 10 enheter.

Generatoren startes ved å koble den enten til strømnettet eller til et batteri. Da startes en elektromagnetisk trommel. Etter omlag tre minutter har trommelen nådd 1500 RPM og kan kobles fra den eksterne strømkilden. Den bruker ingen form for fossile brensler. Generatoren trenger kun å stoppes en gang i året for vedlikehold og har en estimert varighet på 20 år.

Solceller har som kjent begrensninger knyttet til når på døgnet de er effektive. En Elektromagnetisk generator kan gå 24/7 og er dermed langt mer effektivt. Når generatoren lanseres på det norske markedet vil den prises omtrent som et komplett solcelleanlegg.

 Durable Energy har enerettigheter for salg og distribusjon av Infinity MG10 i Norden.
Infinity Sav sentrifugal vannkoker

Infinity SAV sentrifugal vannkoker oppnår et resultat som gjør det mulig å få opptil 20 kW termisk kraft fra en strømkilde på 200 W / t elektrisk energi.

Sentrifugal vannkokeren er et lukket oljesirkulasjonssystem der elektrisk energi som tilføres motoren blir transformert til mekanisk energi fra rotasjonen i skiven, som igjen blir transformert til termisk energi fra oljeinjeksjon. Enheten benytter jetfremdrift av olje som blir komprimert under påvirkning av sentrifugale og treghetskrefter, så den varmeenergien genereres grunnet  kavitasjonskrefter som virker på olje som passerer gjennom dysene.

Prosessen starter når motoren er startet og når 10.000 o / min. Siden både motor og disk er installert på samme aksel, når disken også denne hastigheten. Deretter begynner oljepumpen å pumpe olje fra tanken og forsyner den til rotasjonsleddet, hvor den transporteres gjennom akselen til disken.

I den logaritmiske spiral formede strukturen på disken gjør at oljen blir komprimert når den når tre av dens kanter. Jo nærmere oljen treffer kantene, jo større krefter skapes av olje inne i disken.

Olje komprimeres under høyt trykk og blir sprøytet ut av disken gjennom dysene og skaper fremdrift. Når olje er sprøytet inn på deflektorene inne i støttepanelet, tappes den ned igjen til tanken.

Sentrifugal vannkokeren er en varmtvannsbereder som er designet for øyeblikkelig oppvarming. Kjelen har ikke en lagringstank, og vannet varmes opp med en rett krets. Sentrifugal kjelen inneholder en varmeveksler med dobbel kretsplate. Oppvarmet olje sirkuleres gjennom den første kretsen, og vann som må varmes opp sirkuleres gjennom den andre eksterne kretsen. 

Varmeveksleren er laget av kobber.

Varm olje inne i tanken passerer mellom rørene i strømningsvarmeveksleren som utveksler temperatur med dem. Kaldt vann tilføres varmevekslerrøret gjennom forbedrede rør i rustfritt stål som tar inn termisk energi fra varm olje og tar ut varmt vann ved utgangen. Etter å ha gitt bort sin termiske energi blir den avkjølt og gjentar syklusen om og om igjen og genererer mer og mer termisk energi.

Oljen varmes opp ved å øke rotasjonshastigheten til disken og starter i øyeblikket når inntak av rennende vann gis basert på signaler fra strømningsfølerne og temperaturen. Termostaten er utstyrt med en mekanisk regulator og overopphetingsbeskyttelse. Reduksjonen i rotasjonshastigheten på disken skjer umiddelbart etter vanninntakets slutt eller i tilfelle av overoppheting. Varmeapparatet lar systemet fungere uten varmt- og kaldtvannsblandere. Den elektroniske kontrollen justerer varmekraften avhengig av strømmen og temperaturen på det innkommende vannet, og holder utløpsvannstemperaturen konstant.

Overtrykk av oljen i varmesystemet avlastes av en sikkerhetsventil.


Durable Gruppen kommer til å lansere nyheter rundt flere banebrytende produkter fra Infinity SAV i tiden som kommer. 

Utover Infinity SAV innehar Durable Gruppen rettigheter på annen fremtidig fornybar teknologi fra Tyskland og USA.