Investorinformasjon

Durable gruppen er et selskap som opererer innenfor fornybar energi sektoren.


Durable gruppen er satt sammen av gründere og entreprenører med bakgrunn innenfor salg, markedsføring, ingeniørfag, administrasjon, ledelse, kommunikasjon og forretningsutvikling. 

Vi er i markedet for å utfordre de etablerte måtene for hvordan elektrisitet skapes i dag og for å tilby grønn energi til alle.

Dagens energimarked innehar fortsatt en stor overvekt av produksjon som kommer fra fossile kilder som olje og kull. Det er en enorm etterspørsel etter fornybar teknologi som kan levere grønn energi til markedet.

Vi har distribusjonsrettigheter til morgendagens fornybar teknologi som innehar ytelse som utkonkurrerer den tradisjonelle fornybar teknologien som tilbys på markedet i dag. Både med tanke på pris, behov for landareal og ytelse. 

Konkurrentlandskapet gir Durable gruppen en unik mulighet for posisjonering da det ikke er noen aktører som innehar vår ønskede markedsposisjon. 


Visjon

Vi skal posisjonere oss som førstevalget til forbrukere og bedrifter som er i markedet for å finne fornybare alternativer

Misjon

Vi eksisterer for å utfordre barrierene til hvordan elektrisitet skapes og for å levere grønn energi til alle - både forbrukere og bedrifter


Balanseregnskap

Aksjonærer


Selskapsstruktur


Investornyheter

Januar 2020

Kristian Flaten er valgt inn som styremedlem i Durable Energy. Kristian har mer enn 20 års erfaring med finansiering, analyse, oppkjøp/fusjoner, prosjekter og forretningsutvikling. Han har lang ledererfaring fra Eksportkreditt og BW Offshore, og har tidligere erfaring som analytiker i Handelsbanken og journalist i Finansavisen. Kristian er utdannet siviløkonom fra NHH.

November 2019

Det har vært essensielt for selskapet å få på plass en ny eierskapsmodell. Dette er nå sikret ved at majoriteten av gründerne sine aksjer er overført til RJW Holding AS.

RJW Holding AS er et holdingselskap som er eier av flere større eiendomsprosjekter og er strategisk plassert i forhold til våre forretningsområder. Overdragelsen var et nødvendig strategisk grep for å gi selskapet fart og retning for å kunne posisjonere seg som en betydelig aktør innenfor fornybar samfunnet. 


Oktober 2019

Terje Gjengedal er valgt inn som styreleder og Rudi Christensen som nestleder i styret. 

Med disse profilene på plass så posisjonerer Durable gruppen seg ytterligere for å bli en betydelig spiller innenfor fornybar industrien.

Med Gjengedal og Christensen på plass gir det Durable gruppen veldig verdifull kunnskap og resultat bakgrunn innenfor energibransjen, oppkjøp, fusjoner, styrearbeid og bedrifts jus. 


September 2019

Knut Føleide er ansatt som ny Administrerende direktør. 

Vi er svært fornøyd med at Knut Føleide har tatt på seg rollen som Administrerende direktør. Han bringer inn en tyngde og bakgrunn innenfor oppstartsselskaper som er svært viktig for oss. 


June 2019

Durable gruppen har forhåndssolgt 81 enheter av Infinity MG10 som sikrer fremtidig omsetning på 14,5 MNOK. 


April 2019

Durable gruppen har signert intensjonsavtale om leveranse av 32MW kraftverk leveranse i Sør-Sudan.


Mars 2019

Durable gruppen har fått stor interesse fra større spillere innenfor fornybar energi i Tyrkia. Etablering av Tyrkia som marked er nå en del av vår strategiske ekspansjonsplan. 

Tyrkia er et enormt marked med stort potensiale grunnet deres underproduksjon av energi og strategiske målsetning i forhold til andel av totalproduksjon som skal være over på fornybar. 


Investorkontakt:

Knut Føleide: +47 941 38 948 - knut@durable-energy.no

eller

Haakon Bjørnson: Tlf: 925 55 555 - haakon@durable-energy.no